Veelgestelde vragen over kwijtschelding

Ik heb vorig jaar kwijtschelding gekregen. Kom ik daarvoor nu automatisch weer in aanmerking?

Controleer uw aanslag. Als er geautomatiseerde kwijtschelding op staat hoeft u niet opnieuw kwijtschelding aan te vragen. Staat er geen geautomatiseerde kwijtschelding op uw aanslag? Vraag dan opnieuw kwijtschelding aan.

Ik heb vorig jaar wel kwijtschelding aangevraagd, maar niet gekregen. Is het nuttig om dit opnieuw te proberen?

Als uw financiële situatie overeenkomt met die van vorig jaar dan heeft het geen nut om kwijtschelding aan te vragen. Dit komt omdat de normen voor de toekenning van de kwijtschelding niet worden verruimd.

Wat mag een auto waard zijn bij de beoordeling van een aanvraag kwijtschelding?

Als de waarde van uw auto hoger is dan 2.269,- euro, is geen kwijtschelding mogelijk (tenzij er een medische noodzaak is).

Ik heb een automatische incasso afgegeven. Kan ik nu nog wel kwijtschelding aanvragen?

Ja, dit kan nog steeds. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden automatisch teruggestort op uw rekening.

Kan ik als zelfstandig ondernemer kwijtschelding aanvragen?      

Iedere zelfstandig ondernemer, ZZP-er, kan voor het privé gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen.

Moet ik de aanslag wel betalen als ik kwijtschelding heb aangevraagd?   

U hoeft de aanslag niet te betalen totdat u per post een uitspraak van ons heeft ontvangen. Als u een machtiging voor automatische incasso heeft afgegeven, krijgt u geen uitstel van betaling. Teveel betaalde bedragen (als u kwijtschelding krijgt) worden dan automatisch teruggestort op uw rekening.

Hoe staat het met mijn aanvraag voor kwijtschelding? / Ik heb geen ontvangstbevestiging ontvangen. Wat nu?   

Binnen 2 weken krijgt u van ons per post een ontvangstbevestiging. Heeft u na 2 weken geen ontvangstbevestiging gekregen? Bel ons dan.

Is uw aanvraag compleet? Dan ontvangt u binnen 3 maanden per post een uitspraak van ons. Is uw aanvraag niet compleet? Dan vragen wij u om aanvullende bewijsstukken te sturen. In dat geval duurt het altijd langer dan 3 maanden voordat u een uitspraak van ons krijgt.

Ik ben vergeten het aanslagnummer van GBLT te vermelden op mijn kwijtschelding aanvraag. Wat nu?

Alle aanvragen worden met het GBLT gedeeld, ongeacht of het aanslagnummer van GBLT erop staat. De aanvraag wordt in behandeling genomen voor alle aanslagen waar nog een bedrag op openstaat en waar nog niet eerder een uitspraak over is gedaan.