Wie we zijn

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente begon in 2009 als samenwerking (Gemeenschappelijke Regeling) op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo. Het idee achter de samenwerking was om kennis te delen, kosten te besparen en kwetsbaarheid te verminderen. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is begonnen op de derde etage van het Stadskantoor in Hengelo en verhuist in mei 2019 naar een nieuwe locatie aan de Demmersweg 140 in Hengelo.

In 2011 trad de gemeente Losser toe aan de GR. Daarna volgden Haaksbergen (2012), Almelo (2013), Oldenzaal (2013) en Twenterand (2017). Sinds 2016 voert het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente ook werkzaamheden uit voor de gemeenten Berkelland en Bronckhorst. Dit gebeurt op basis van een fiscale overeenkomst tussen het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en Berkelland en Bronckhorst. Deze gemeenten zijn dus niet aangesloten bij de Gemeenschappelijke Regeling (GR) met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente zelf.
 
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente bepaalt inmiddels voor 10 gemeenten de WOZ waarde en verzorgt het proces van heffen en innen van belastingen. Dat zijn Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand. In het hele verzorgingsgebied wonen meer dan een half miljoen inwoners voor wie het GBT jaarlijks ruim 300.000 aanslagen verzorgt. Landelijk behoort GBT tot de vijf grootste belastingorganisaties en staat bekend als innovatief. Met ruim 100 medewerkers wil het GBT belastingen de komende jaren begrijpelijk maken op een persoonlijke manier. Voor gemeenten, maar ook voor inwoners van die gemeenten. Daarmee verandert de rol van uitvoerend naar uitvoerend én adviserend, maar ook van kostenefficiënt naar kostenefficiënt én kwalitatief goed.
Tijdlijn GBT gemeenten logo's

Het bestuur

Het bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente bestaat uit een dagelijks bestuur en een algemeen bestuur.

Dagelijks bestuur

Het dagelijks bestuur bestaat uit een voorzitter en twee leden die uit het algemeen bestuur worden gekozen. Het dagelijks bestuur stuurt het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aan. Zo bereiden zij bijvoorbeeld besluiten van het algemeen bestuur voor.
 

Algemeen bestuur

Aan het hoofd van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente staat een algemeen bestuur. Elke gemeente (uit de GR) is door een afgevaardigde vertegenwoordigd. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten kiezen zelf wie hun college vertegenwoordigt in het bestuur van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Meestal zijn dat de wethouders (portefeuillehouders) financiën.
 
Het algemeen bestuur kiest een voorzitter. Deze voorzitter leidt de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. De voorzitter is tevens vertegenwoordiger van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente naar buiten toe.
 

 

Gemeente
Lid AB
Lid AB, tevens lid DB
Almelo
dhr. A. Langius
dhr. A. Langius (voorzitter)
Borne
dhr. H. Mulder
 
Enschede
dhr. E. Eerenberg
 
Haaksbergen
dhr. L. Koopman
 
Hengelo
mw. M. ten Heuw
mw. M. ten Heuw
Losser
dhr. H. Nijhuis
 
Oldenzaal
mw. E. Zinkweg
 mw.E. Zinkweg        
Twenterand
dhr. R.Koster
 
Secretaris: dhr R. Toet