Aanslag betalen

Hoe kan ik een aanslag betalen?

  • Geef een machtiging voor automatische incasso af. Dat kan via Mijn GBT. Het bedrag wordt dan in een aantal termijnen automatisch van uw rekening afgeschreven. Dat is voor u en voor ons het makkelijkst.
  • Betaal via iDEAL met een QR-code (dit kan alleen wanneer op uw aanslag een QR-code is weergegeven).
  • Maak het hele bedrag over aan het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente op rekeningnummer NL72 BNGH 0285 1412 28. Vermeld altijd het nummer van uw aanslag.
  • Betaal contant bij de publieksbalie van uw gemeente.
  • Vraag een betalingsregeling aan via Mijn GBT. U maakt dan een afspraak over het zelf in delen betalen van uw aanslag. Het aantal delen is afhankelijk van de soort belasting. Maximaal betaalt u dan 4 gelijke delen.

Welke voordelen heeft een automatische incasso?

  • Veilig en gemakkelijk betalen. Het totaalbedrag wordt automatisch in maandelijkse termijnen van uw bankrekening afgeschreven.
  • U spreidt de betaling automatisch over een langere periode (maximaal 10 termijnen (in Borne in 8)).
  • U kunt geen betaling vergeten, want deze wordt automatisch afgeschreven.
  • Bij tijdige betaling voorkomt u invorderingskosten. 

Voor welke belastingen kan ik gebruik maken van een automatische incasso?

 
Almelo
Berkelland
Borne
Bronckhorst
Enschede
Haaksbergen
Hengelo
Losser
Oldenzaal
Twenterand
OZB/riool/afval/honden
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Reinigingsheffingen
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Begraafrechten
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
BIZ
Ja
-
Ja
-
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Ja
Forensenbelasting
Ja
-
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Havengelden
Ja
-
-
-
Ja
-
Ja
- - -
Leges
Ja
-
Ja
-
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Marktgelden
Ja
Ja
Ja
-
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Parkeerbelasting
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Precariobelasting
Ja
-
Ja
-
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Reclamebelasting
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja Ja Ja
Ja
Ja
Rioolaanleg-aansluitgeld
Ja
-
Ja
-
Ja Ja Ja Ja Ja Ja
Toeristenbelasting
Ja
-
Ja
-
Ja Ja Ja Ja Ja Ja

Let op: het totaalbedrag van de aanslag mag niet hoger zijn dan 6.600 euro.

Ja, ik wil een aanslag betalen.