Snel iets regelen in het digitaal loket?

In het digitaal loket regelt u snel en gemakkelijk uw belastingzaken online. Houd
de Digid van degene op wiens naam de aanslag staat bij de hand.

veelgestelde vragen | aanvragen automatisch betalenkwijtschelding aanvragen hond aan- of afmelden | gemeentelijke aanslag inzien | taxatieverslag inzien.

 

WOZ-waardeloket


Per 1 oktober 2016 zijn de WOZ-waarden van woningen openbaar. Deze zijn zichtbaar op WOZ-waardeloket.

 

 

 

Contact

Wanneer u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Wij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Dit kan tot binnen vier weken na dagtekening van uw aanslagbiljet.

 

Besluiten

Door het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur worden diverse besluiten genomen die voor u belangrijk kunnen zijn. Een opsomming van alle genomen besluiten tot 2015 vindt u hier. Genomen besluiten na 2015 staan op overheid.nl.

Veelgestelde vragen

Wilt u meer informatie over de gemeentelijke belastingen en heffingen? Kijkt u dan eens bij onze veelgestelde vragen. Hier hebben wij op één plek de belangrijkste vragen en antwoorden voor u verzameld.