Welkom bij het gemeentelijk belastingkantoor voor
Almelo | Berkelland | Borne | Bronckhorst | Enschede | Haaksbergen | Hengelo | Losser | Oldenzaal | Twenterand

Nog geen uitspraak bezwaar of kwijtschelding?

Gepubliceerd op 22.07.2019, 00:00

Uw aanvraag kwijtschelding of bezwaarschrift is nog in behandeling. Het streven is om aanvragen kwijtschelding binnen 3 maand af te handelen en de bezwaren binnen 5 maand na ontvangst. Helaas is dat voor een deel niet gelukt. Wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk alsnog een uitspraak te kun...

Aanmaning of dwangbevel 29 juni 2019 ontvangen?

Gepubliceerd op 29.06.2019, 07:00

Met dagtekening 29 juni 2019 zijn aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Deze hebben betrekking op alle belastingen voor de aangesloten gemeenten van GBTwente. U ontvangt een aanmaning of dwangbevel omdat u te laat bent met betalen. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 24 juni 2019. Heeft u ...

Onderzoek: WOZ-waarde van woningen is in lijn met marktwaarde

Gepubliceerd op 25.06.2019, 11:00

De WOZ-waarden volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt, blijkt maandag uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster. De WOZ-waarden van woningen worden jaarlijks vastgesteld door gemeenten. [Bron: NU.nl]

Controle bezit van honden 2019

Gepubliceerd op 22.05.2019, 14:00

In opdracht van uw gemeente heft en int GBTwente hondenbelasting. De komende maanden zijn controleurs op pad om te controleren of het juiste aantal honden geregistreerd staat.

Vroegsignalering

Gepubliceerd op 16.04.2019, 08:00

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente werkt mee om in Twente schulden eerder samen aan te pakken.

Wat doet de gemeente met uw geld?

Ieder jaar betaalt u belasting aan uw gemeente. Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente zorgt ervoor dat uw gemeente het belastinggeld krijgt. Uw gemeente bepaalt daarna wat er met het geld wordt gedaan. Veel van de algemene voorzieningen worden van belastinggeld betaald.