Klacht indienen

Ik heb een klacht over het GBT of een van haar medewerkers. Wat nu?

Een van de taken van de overheid is ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct worden uitgevoerd en toegepast. Dat lukt helaas niet altijd: wetten, regels en procedures zijn vaak ingewikkeld en de uitvoering ervan blijft mensenwerk. Zo kan het ook gebeuren dat er iets misgaat in de relatie tussen het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en uzelf. In datgeval kunt u bij ons een klacht indienen. 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Klachten kunnen schriftelijk worden ingediend. Hiervoor kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website.  

Aan welke voorwaarden moet mijn klacht voldoen?

Elke klacht die u bij het GBT wilt indienen, moet aan vijf voorwaarden voldoen:

  1. Uw klacht gaat over het GBT of een van haar medewerkers
  2. U heeft nog niet eerder een klacht ingediend over dezelfde gebeurtenis 
  3. Er is geen bezwaar of beroep (mogelijk geweest)
  4. Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels 
  5. Uw klacht gaat niet over een uitspraak van de rechter

Als uw klacht aan deze voorwaarden voldoet, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website. Heeft u nog suggesties of vragen, dan zijn wij altijd bereikbaar via info@gbtwente.nl of op 053-4818875.

Wat gebeurt er met mijn klacht?

Wij streven ernaar uw klacht binnen 6 weken na ontvangst af te handelen. Mocht dit niet lukken, dan ontvangt u altijd binnen deze termijn een brief met daarin de reden voor de niet-tijdige afhandeling. Zodra uw klacht is ontvangen wordt zo spoedig mogelijk contact met u opgenomen. U krijgt een ontvangstbevestiging van uw ingediende klacht. 

Hoe wordt mijn klacht afgehandeld?

Nadat u uw klacht heeft ingediend en wij uw klacht hebben ontvangen en bekeken belt een onderzoeker van het GBT u op. Afhankelijk van de soort klacht kunnen wij u om meer informatie vragen en gaan we samen de oplossingsmogelijkheden onderzoeken. Wanneer uw klacht betrekking heeft op het gedrag van een GBT-medewerker, dan voert de onderzoeker met u en de betrokken ambtenaar samen een telefoongesprek.  

U en de betrokken ambtenaar ontvangen de kopieën van stukken die betrekking hebben op de klacht, zodat u beiden de gelegenheid hebt daarop te reageren. Deze reactie kan zowel mondeling als schriftelijk worden gegeven en dient uiterlijk tijdens het gesprek met de onderzoeker kenbaar gemaakt te worden.

De onderzoeker rapporteert zijn bevindingen en beoordeling hiervan vervolgens aan de specialist. De specialist bereidt ten slotte een schriftelijke, gemotiveerde reactie op uw klacht voor en legt deze ter ondertekening voor aan de directeur van het GBT. 

Ik ben ontevreden over de afhandeling van mijn klacht. Wat kan ik nu doen?

Mocht u na afhandeling van uw klacht nog niet tevreden zijn, dan kunt u met uw klacht terecht bij de Nationale Ombudsman, Postbus 93122, 2509 AC, Den Haag.