Veelgestelde vragen over afvalstoffenheffing

Ik heb een bedrijf en betaal toch afvalstoffenheffing. Hoe kan dat?

Voor afvalstoffenheffing is het niet mogelijk dat bedrijven een aanslag ontvangen, tenzij het om een pand gaat waarin zowel een woning als een bedrijf gevestigd is. Gaat het om een pand waarin zowel een woning als een bedrijf zit, dan moet voor dit pand toch afvalstoffenheffing worden betaald. Dit komt doordat het hier (mogelijk) ook huishoudelijk afval betreft. In deze situatie is het terecht dat er afvalstoffenheffing wordt opgelegd. Gaat het om een pand waarin alleen een bedrijf is gevestigd, dan kunt u bezwaar indienen tegen de afvalstoffenheffing.

Wie bepaalt de tarieven afvalstoffenheffing?

De gemeenteraad stelt vast hoe hoog de afvalstoffenheffing is. Bij gemeenten met Diftar bestaat dit bedrag uit een vast deel en een variabel deel. Twente Milieu houdt bij hoe vaak u afval aanbiedt. Als u uw afval goed scheidt en optimaal gebruik maakt van de beschikbare ruimte in containers en vuilniszakken, hoeft u minder vaak afval aan te bieden. Daardoor dalen de kosten van het variabele deel en hoeft u een jaar later minder te betalen.