Nog geen uitspraak bezwaar of kwijtschelding?

Uw aanvraag kwijtschelding of bezwaarschrift is nog in behandeling. Het streven is om aanvragen kwijtschelding binnen 3 maand af te handelen en de bezwaren binnen 5 maand na ontvangst. Helaas is dat voor een deel niet gelukt. Wij doen er alles aan om u zo spoedig mogelijk alsnog een uitspraak te kunnen toesturen. De afhandelingstermijn van uw bezwaarschrift kan momenteel langer zijn. We doen er alles aan om uw bezwaarschrift zo spoedig mogelijk af te handelen.
Gepubliceerd op 22.07.2019, 00:00
Nog geen uitspraak bezwaar of kwijtschelding?

Wettelijk gezien moeten wij uw bezwaar voor het einde van dit kalenderjaar behandelen. Deze termijn is nog niet verstreken. Voor het afhandelen van een aanvraag kwijtschelding gelden geen wettelijke termijnen. Uiteraard is ons streven u zo spoedig mogelijk een uitspraak toe te sturen.