Lokale lastenmeter Oldenzaal gelanceerd

Inwoners, bedrijven en raadsleden van Oldenzaal kunnen vanaf 12 september via de gemeentelijke website hun lokale lasten berekenen en vergelijken met soortgelijke gemeenten. Zo kunnen inwoners bijvoorbeeld nagaan wat ze in hun huidige woonsituatie moeten betalen en wat als de woonsituatie verandert. Raadsleden kunnen het belastingplan aanpassen naar eigen wensen om zo te kijken wat hiervan het effect is op de begroting bijvoorbeeld.


De lokale lastenmeter Oldenzaal is een pilot van de gemeente Oldenzaal, het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT) en ontwikkelaar Foodsteps. Het GBT verzorgt de heffing en inning van de gemeentelijke belastingen voor acht Twentse gemeenten (waaronder Oldenzaal) en twee Achterhoekse gemeenten.

Het GBT verwacht veel van de pilot. Het maakt niet alleen de opbouw, maar vooral ook het doel van gemeentelijke belastingen veel inzichtelijker. Daarom wordt in de pilot met Oldenzaal ook nadrukkelijk gekeken naar gebruiksgemak en toepasbaarheid voor de inwoners, bedrijven en raadsleden. De bedoeling is de lastenmeter daarmee verder door te ontwikkelen en ook aan andere GBT-gemeenten ter beschikking te stellen.

Ga direct naar de lokale lastenmeter Oldenzaal. Hier vindt u meer informatie, kunt u berekeningen maken en vragen stellen.