Gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Haaksbergen ook aangesloten op LV WOZ

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente heeft de gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Haaksbergen ook succesvol aangesloten op de Landelijke Voorziening WOZ.

De LV WOZ is een centraal loket waar de WOZ-gegevens van alle Nederlandse gemeenten kunnen worden ingezien. Dat is gemakkelijk voor de grote afnemers van WOZ-gegevens. Gebruikers zijn o.a. de Belastingdienst, CBS en samenwerkingsverbanden voor gemeentelijke belastingen en individuele gemeenten. Eerder al heeft het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de gemeenten Almelo, Borne, Enschede, Hengelo, Losser en Oldenzaal aangesloten.

Ontwikkeling
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente heeft met de inzet van haar kennis en expertise een belangrijke rol bij de ontwikkeling van de LV WOZ gespeeld. In de afgelopen jaren is er veelvuldig overleg geweest tussen de betrokken ministeries, de Waarderingskamer en het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Softwareleverancier GouwIT heeft vervolgens samen met het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de aansluiting op bestaande datasystemen ontwikkeld en geïmplementeerd. Mede dankzij de vakkundige inzet en kennis van de betrokken gemeentelijke medewerkers, wordt nu invulling gegeven aan dit landelijk WOZ-loket.

Gemeentelijk Belastingkantoor Twente-gemeenten
De Waarderingskamer is toezichthouder op een adequate uitvoering van de Wet WOZ en voert daarom voor alle gemeenten een aansluittoets uit. De gemeenten Berkelland, Bronckhorst en Haaksbergen hebben die toets succesvol doorstaan. De laatste gemeente is Twenterand.

Wet WOZ
De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) legt voor de uitvoering van de Wet WOZ een groot aantal taken en verantwoordelijkheden bij gemeenten. Ze zijn verplicht een WOZ-administratie bij te houden, veranderingen van woningen en gebouwen bij te houden, de huizenmarkt in de gemeente te volgen en te analyseren, alle objecten te taxeren, WOZ-beschikkingen te versturen, bezwaar en beroep af te handelen en informatie daarover aan te leveren bij waterschappen en de Belastingdienst. De gemeenten Almelo, Berkelland, Borne, Bronckhorst, Enschede, Haaksbergen, Hengelo, Losser, Oldenzaal en Twenterand hebben deze taken ondergebracht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.