Aanmaning 24 juni 2017

Met dagtekening 24 juni 2017 zijn door het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente aanmaningen en dwangbevelen verzonden. Deze hebben betrekking op alle heffingen voor de tien aangesloten gemeenten. U ontvangt een aanmaning of dwangbevel omdat u te laat bent met betalen. De betalingen zijn bijgewerkt tot en met 16 juni 2017. Heeft u na deze datum betaald en is het bedrag vóór 24 juni 2017 op onze rekening bijgeschreven, dan wordt de aanmaning en bijbehorende kosten automatisch afgeboekt.Wat kan ik nu nog doen?
Via ons digitaal loket kunt u eenvoudig, snel en zelf uw betaling in termijnen regelen. Onze voorkeur gaat uit naar de automatische incasso per maand. Zo voorkomt u extra kosten. Natuurlijk mag u het bedrag ook in één keer betalen via de bank of contant bij de publieksbalie van uw gemeente. Als u nu niet reageert, kan beslag op loon, uitkering en (on)roerende zaken volgen.

Geen aanslag ontvangen?
Heeft u nog geen aanslag per post ontvangen maar nu wel een aanmaning of dwangbevel? Veel van onze klanten zijn aangemeld bij MijnOverheid. Uw aanslag wordt dan niet per post verstuurd maar digitaal. Raadpleeg hiervoor uw berichtenbox in MijnOverheid.

Kan ik nog kwijtschelding aanvragen?
Is uw (gezins)inkomen dusdanig laag en u bent van mening dat u voor kwijtschelding in aanmerking komt, dan kunt u nog aanvragen. Voorwaarde is wel dat u nog geen eerdere aanvraag heeft ingediend. Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u bij uw gemeente afhalen of downloaden via de website www.gbtwente.nl.