Klacht

Elke klacht die u bij GBTwente wilt indienen, moet aan vijf voorwaarden voldoen:
  1. Uw klacht gaat over GBTwente of een van haar medewerkers
  2. U heeft nog niet eerder een klacht ingediend over dezelfde gebeurtenis 
  3. Er is geen bezwaar of beroep mogelijk (geweest)
  4. Uw klacht gaat niet over de inhoud van wettelijke regels 
  5. Uw klacht gaat niet over een uitspraak van de rechter
Als uw klacht aan deze voorwaarden voldoet kunt u gebruik maken van het klachtformulier. Heeft u verder nog suggesties of vragen, dan zijn wij altijd bereikbaar via info@gbtwente.nl of op 053-4818875.

Klachtformulier