Waardering onroerende zaken


Deze wet regelt de waardering van alle onroerende zaken: woningen, maar ook openbare gebouwen en bedrijfspanden. De uitkomst van deze waardering wordt gebruikt bij het heffen van verschillende belastingen. Een aantal gegevens, zoals de WOZ-waarde, wordt ook doorgegeven aan Lococensus-Tricijn (voormalig waterschap) en aan de Belastingdienst. Dit is wettelijk verplicht. Alle drie de partijen gebruiken bij het heffen van hun belastingen dezelfde taxatiegegevens.

Hoe komt een taxatie tot stand?
Elk jaar worden alle panden gewaardeerd. Bij de taxatie is het wettelijke uitgangspunt de vrije verkoopwaarde. Er wordt gewaardeerd alsof het pand vrij en zonder andere zakelijke rechten kan worden verkocht. Met andere woorden alsof het pand leeg is en onmiddelijk in gebruik kan worden genomen. Er mag dus geen rekening gehouden worden met het waardedrukkend effect van verhuur of erfpacht.

Voor de waardebepaling heeft de gemeente de beschikking over veel informatie over een pand: metingen en verkoopprijzen uit het Kadaster, (lucht)foto's, en al eerder door de gemeente vastgelegde gegevens, bijvoorbeeld de grootte van een pand. Deze informatie vult de gemeente aan met de gegevens over veranderingen in de afgelopen periode, zoals verbouwingen en dergelijke. Nadat de kenmerken van uw woning zijn vastgesteld, worden de prijzen van soortgelijke rond de peildatum verkochte woningen onderzocht. Bovendien vindt er een vergelijking plaats van de verschillende woningen in de omgeving. De waarde van  woningen wordt afgeleid van vergelijkbare verkochte woningen. Voor niet-woningen geldt een afwijkende methode van taxeren.

Wat moet ik nog meer weten over de WOZ-beschikking?
In de beschikking op de aanslag staat:

  • de plaatselijke aanduiding van het object;
  • de toegekende waarde;
  • de waardepeildatum;
  • het tijdvak waarin de waarde gebruikt wordt.

In de beschikking staan ook de naam, het adres en de woon- of vestigingsplaats van degene die de beschikking krijgt. Er staat ook een dagtekening op. Deze datum is belangrijk als u bezwaar wilt maken tegen de vastgestelde waarde.

Wat zijn mijn rechten en plichten?
Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente doet elk jaar zijn uiterste best om zo objectief en nauwkeurig mogelijk de WOZ-waarde van uw woning te bepalen. Mocht u desondanks van mening zijn dat de WOZ-waarde niet of niet helemaal correct is, dan kunt u een bezwaarschrift indienen. Vervolgens ontvangt u een uitspraak op bezwaar. U kunt altijd in beroep gaan als u het niet eens bent met deze uitspraak.

Meer informatie
Meer weten over de Wet WOZ? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen