Tarieven


Elk jaar stelt de gemeenteraad van uw gemeente de tarieven voor gemeentelijke belastingen vast. Wilt u weten wat de tarieven van de gemeentelijke belastingen in uw gemeente zijn? Kik dan hieronder op de plaatsnaam.

  2016 2017  
Onroerende-zaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1774% 0.1802%  
eigenaar niet-woning 0.3557% 0.3700%  
gebruiker niet-woning 0.2835% 0.2949%  
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
basis € 268,92 € 274,20  
container 140ltr gft extra € 101,40 € 80,00  
container 140ltr grijs extra €   78,00 € 100,00  
container 240 ltr gft extra € 120,00 € 120,00  

container 240 ltr grijs extra

container 140 liter blauw

container 240 liter blauw

€ 144,00

€  70,00

€  90,00

 

€ 144,00

€ 70,00

€ 90,00

 

 
Rioolheffing
eigenaar € 84,40 € 90,40  
gebruiker € 126,60 €  135,60 tot 250m3
gebruiker € 33,35 € 35,72

251m3- 100.000m3

Hondenbelasting (houder)
eerste hond € 71,04 € 71,76  
tweede hond € 127,92 € 129,24  
voor elke hond bovenop twee € 144,36 € 145,80  
kennel € 199,08 € 201,12  
vervangende hondenpenning € 7,50 € 7,50  
Parkeerbelasting
Een overzicht betaald parkeren in Almelo.
centrumparkeren € 0,30 per 12 minuten of een gedeelte daarvan, daarna € 0,15 per 6 minuten. € 0,30 per 12 minuten of een gedeelte daarvan, daarna € 0,154 per 6 minuten tot 30 minuten. Daarna € 0,25 per 6 minuten.
parkeerplaatsen op langparkeerterreinen € 3,20 voor 24 uren (een etmaal van 0.00 uur tot 24.00 uur)  € 6,00 voor 24 uren (een etmaal van 0.00 uur tot 24.00 uur)
     
Het tarief voor een parkeervergunning bedraagt per jaar:
voor de eerste bewonersvergunning € 85,80  € 85,80
voor de tweede bewonersvergunning € 109,15  € 109,15
voor de eerste ondernemersvergunning € 360,00  € 360,00
voor de tweede ondernemersvergunning € 418,35  € 418,35
Het tarief voor een parkeervergunning bedraagt voor bewonersgebied: voor een bezoekersvergunning per aaneengesloten tijdvak van 8 uur of gedeelte daarvan € 0,70  voor een bezoekersvergunning per aaneengesloten tijdvak van 8 uur of gedeelte daarvan € 1,00
Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn € 61,00.
 Toeristenbelasting
voor verblijf met overnachting tegen vergoeding      2018 indicatief!
per persoon, per overnachting  € 1,04  € 1,35  € 1,37
voor mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of groepsaccomodatie      
per persoon, per overnachting  € 0.52  € 0,83  € 0,84

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: legesverordening, verordening precariobelasting, verordening begraafplaatsrechten, verordening haven-opslag en liggelden, verordening marktgelden en verordening reclamebelasting.

  2016  2017  
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1401%  0,1363%  
eigenaar niet-woning 0.1726%  0,1823%  
gebruiker niet-woning 0.1365%

0,1442%           

 
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
 minicontainer binnen de bebouwde kom      
 1 grijze en 1 groene a 140 ltr  € 131,80  € 141,36  
 1 grijze a 240 ltr en 1 groene a 140 ltr € 176,55  € 189,36  
 1 grijze a 140 ltr en 1 groene a 240 ltr € 131,80  € 141,36  
 1 grijze en 1 groene a 240 ltr € 176,55  € 189,36  
1 grijze en 1 groene a 140 ltr en 1 grijze a 240 ltr € 213,85  € 229,32  
verzamelcontainers € 131,80  € 141,36  
minicontainers buiten de bebouwde kom      
1 grijze a 140 ltr € 95,15  € 102,00  
1 grijze a 240 ltr € 139,90  € 150,00  
1 grijze a 240 ltr en 1 grijze a 140 ltr € 184,60  € 198,00  
       
Rioolheffing
eigenaar € 178,40  € 185,30  
gebruiker € 1,08  € 1,12 p.m3 tot 1000 m3
gebruiker € 1,03  € 1,07 p.m3

1001m3- 2500m3

Toeristenbelasting

 
per persoon, per overnachting  €1,00  € 1,00  2018 € 1,00

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: legesverordening, verordening begraafplaatsrechten, baatbelastingverordening en verordening marktgelden.

  2016 2017
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
Eigenaar woning 0.1702% 0.1719%
Eigenaar niet-woning 0.3131% 0.3212%
Gebruiker niet-woning 0.2503% 0.2568%
Afvalstoffenheffing (gebruiker) € 237,00 € 243,48
Rioolheffing (gebruiker)
Tot en met 500m3 lozing € 177,36 € 182,52
meer dan 500m3 tot 1000m3 € 357,24 € 367,68
Hondenbelasting (houder)
Eerste hond € 54,48 € 54,46
Tweede hond € 91,20 € 91,44
voor elke hond bovenop twee € 151,56 € 151,92
Kennel € 224,88 € 225,36

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: legesverordening, verordening marktgelden, verordening reclamebelasting en verordening begraafplaatsrechten.

  2016 2017  
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1294%  0,1286%  
eigenaar niet-woning 0.1846%  0,1969%  
gebruiker niet-woning 0.1414%  0,1508%  
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
Vast tarief per perceel   € 93,09  € 87,72  
 minicontainer 80 ltr GFT   € 1,48  € 0,82  
 minicontainer 140 ltr GFT   € 2,60  € 1,44  
 minicontainer 240 ltr GFT   € 4,45  € 2,47  
 minicontainer 80 ltr REST   € 4,70  € 6,52  
 minicontainer 140 ltr REST   € 8,23  € 11,41  
 minicontainer 240 ltr REST   €14,11  € 19,57  
bij storting in verzamelcontainer      
voor vuilniszak GFT   € 0,37  € 0,21  
voor vuilnuiszak REST   € 1,88  € 2,00  
Rioolheffing
gebruiker € 261,00  € 263,40  
Toeristenbelasting             2018
tarieven per persoon per overnachting      
groepsaccomodatie  € 0,55  € 0,55  € 0,56
mobiele kampeeronderkomen, vaartuig of standplaats  € 0,71  € 0,72  € 0,72
pension of bed and breakfast  € 0,90  € 0,91  € 0,92
hotel  € 1,49  € 1,50  € 1,52
overig  € 1,20  € 1,21  € 1,22

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: legesverordening, verordening begraafplaatsrechten, verordening reclamebelasting en verordening forensenbelasting.

  2016 2017  
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1708% 0.1683%  
eigenaar niet-woning 0.3829% 0.3978%  
gebruiker niet-woning 0.3150% 0.3273%  
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
1 persoonshuishouden € 269,04 € 199,92  

meerpersoonshuishouden

€ 303,36

€ 199,92

 
tarief per lediging per container      
240 liter restafval   €  6,90  
140 liter restafval   €  4,03  
240 liter GFT   €  0,00  
140 liter GFT   €  0,00  
tarief per aanbieding in verzamelcontainer      
30 liter inwerptrommel   €  0,86  
60 liter inwerptrommel   €  1,73  
Rioolheffing (gebruiker)
tot 500m3 € 209,16 € 221,40  
meer dan 500m3 minder dan 200001m3, per m3 € 0,21 € 0,22  
Hondenbelasting (houder)
eerste hond € 81,24 € 81,96  
tweede hond € 81,24 € 81,96  
voor elke hond bovenop twee € 81,24 € 81,96  
kennel €228,72 €230,76  
Toeristenbelasting     2018
tarieven per persoon per overnachting      
hotel, B&B, conferentieoord of pension  € 1,25  € 1,26  € 1,27        
mobiel kampeeronderkomen, overig  € 0,75  € 0,76 € 0,76

Parkeerbelasting

 

Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart.

Waarvoor geldt een vrijstelling van betaald parkeren?
De vrijstelling voor parkeerbelastingen geldt voor:

  • Een mobiele onderzoeksunit die wordt gebruikt voor het doen van bevolkingsonderzoek als bedoeld in artikel 1, onder c, van de Wet op het bevolkingsonderzoek, voor welk onderzoek op grond van die wet vergunning is verleend, gedurende dat gebruik
  • Motorvoertuigen waarin een geldige gehandicaptenparkeerkaart duidelijk zichtbaar is aangebracht. Deze vrijstelling geldt alleen als geparkeerd is op een invalideparkeerplaats op straat.

Wat kost betaald parkeren?
Het parkeren op straat in Enschede kost € 2,70 per uur. In een aantal straten bedraagt de maximale parkeerduur twee uur (op de parkeerautomaat staat de maximale parkeerduur van de locatie waar u wilt parkeren aangegeven).
Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn € 60,00.

Bezwaar indienen:
Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dat kunt u doen met uw DigiD bij het digitaal loket. Of u stuurt een brief waarom u het niet eens bent naar: de directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, postbus 845, 7550 AV HENGELO

Meer informatie
Meer informatie vindt u op de de website van gemeente Enschede, http://www.enschede.nl/verkeer/parkereninenschede/, in de verordening parkeerbelasting en het aanwijzingsbesluit parkeerbelastingen. Wilt u een verordening opzoeken, kijk dan op overheid.nl. Daar kunt u kiezen voor Direct naar: lokale wet ?en regelgeving. Als u daar de vier cijfers van uw postcode invult en in de balk ?in de titel? het onderwerp, bijvoorbeeld parkeerbelasting of kwijtschelding, en klikt op zoeken, verschijnt de verordening.

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: legesverordening, verordening precariobelasting, verordening begraafplaatsrechten, verordening haven-opslag en liggelden, verordening marktgelden en verordening reclamebelasting.

  2016 2017  
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1408% 0.1463%  
eigenaar niet-woning 0.2151% 0.2318%  
gebruiker niet-woning 0.1730% 0.1864%  
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
woning vast bedrag € 84,72 € 81,96  
GFT 60 liter container € 26,76 € 25,92  
GFT 120 liter container € 33,24 € 32,04  
GFT 240 liter container   € 44,28  
Rest 140 liter container € 70,32 € 67,92  
Rest 240 liter container € 112,44 € 108,84  
Blokcontainer (flats etc.) vast bedrag € 93,72 € 90,72  
Rioolheffing

voor niet-woningen

bij lozing t/m 500m3

€ 348,12 € 354,00  

voor niet-woningen bij lozing tussen 500m3 tot 1000m3

voor elke 500m3 of gedeelte boven 500m3

€ 545,40

 

 

 

€ 200,64

 

voor woningen bij lozing

t/m 500m3

€ 348,12 € 354,00  
bij verbruik van minder dan 60 m3  €298,32 € 303,36  
Hondenbelasting
voor een eerste hond € 65,28 € 66,24  
voor een tweede hond € 92,76 € 94,20  
voor iedere hond boven twee € 153,60 € 155,88  
kennel € 291,24 € 295,56  
Toeristenbelasting      2018
tarieven per persoon per overnachting      
hotel, B&B, pension en overig  € 1,50  € 1,52 € 1,55
mobiel kampeeronderkomen, stacaravan of groepsaccomodatie  € 1,05  € 1,07 € 1,08
Parkeerbelasting
met ingang van 1 januari 2016 is geen sprake meer van betaald parkeren  

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: legesverordening, verordening begraafplaatsrechten, verordening marktgelden en verordening forensenbelasting.

  2016 2017  
Onroerende-zaakbelastingen
Eigenaar woning 0.1564% 0.1580%  
Eigenaar niet-woning 0.3554% 0.3680%  
Gebruiker niet-woning 0.2845% 0.2946%  
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
Vast tarief per jaar € 137,04 € 143,04  
Grijze container, 240 liter per keer € 10,55 € 11,95  
Grijze container, 140 liter per keer € 6,15 € 7,00  
Groene container, 240 liter per keer € 2,00 € 2,00  
Groene container, 140 liter per keer € 1,20 € 1,20  
Ondergrondse container, per 'klik' € 1,05 € 1,20  
Vast tarief omdat geen diftar mogelijk is €191,64    
Rioolheffing (gebruiker)
Tot 500m3 lozing op het riool € 205,68 € 212,88  
Voor elke volgende 500m3 of een gedeelte daarvan € 365,04 € 377,76  
Hondenbelasting (houder)
Eerste hond € 75,72 € 76,56  
Tweede hond € 125,04 € 126,48  
Derde hond € 174,36 € 176,40  
Vierde hond € 223,68 € 226,32  
Voor elke hond boven vier € 273,00 € 276,24  
kennel € 322,32 € 326,16  
Toeristenbelasting      2018       
tarieven per persoon, per overnachting      
hotel, conferentieoord  € 1,02  € 1,02 € 1,03
B&B, stacaravan, chalet, pension, overig  € 0,86  € 0,87 € 0,88
mobiel kampeeronderkomen  € 0,71  € 0,72  € 0,72

Parkeerbelasting

Bekijk de gebieden waar betaald parkeren geldt op de kaart.

Vergunningsgebied Deelgebied Straatnamen Tarief
1   Burgemeester Jansenplein, Kloosterhof, Langestraat, Bij de Toren, Beursstraat en de langsparkeerplaatsen aan de Enschedesestraat. Oldenzaalsestraat, Deldenerstraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Tuindorpstraat), Marskant, Marssteeg, Willemstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Brugstraat (tussen de Marskant en Beekstraat), Spoorstraat, Industrieplein, Parallelweg L.S., Gieskestraat, Trijpstraat, Veloursstraat, Wolter ten Catestraat, Prins Bernardplantsoen, B.P. Hofstedestraat, Bataafse Kamp, parkeerterrein Enschedesestraat, Drienerstraat (tussen de Smutsstraat en Wolter ten Catestraat), Smutsstraat, De Wetstraat. met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10
2   Bornsestraat (tussen de Oldenzaalsestraat en de Beukweg), Tuindorpstraat (tussen het spoor en de Deldenerstraat), Dorpsmatenstraat (tussen de Marskant en de Prinses Beatrixstraat), Prinses Beatrixstraat, parkeerterrein Marskant, parkeerterrein Eikstraat, Sherwood Rangers, Bevrijderslaantje, Heemafstraat. Met maximale parkeertijd van 3 uur met uitzondering van de parkeerplaatsen als bedoeld in gebied 5 per periode van 60 minuten dan wel per periode van 5 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
de 2 parkeerplaatsen voor de Rabobank aan de Marskant met de maximale parkeertijd van 30 minuten, voor de periode van 30 minuten dan wel per periode van 5 minuten of gedeelte daarvan€ 0,90 dan wel € 0,10.
3 a Parkeerterrein Drienerstraat met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10
  b Parkeerterrein hoek Enschedesestraat/Wolter ten Catestraat met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10
4 a Parkeerterrein Mitchamplein Met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
Parkeerterreinen Ir. M. Schefferlaan, Mitchamplein, Wolter ten Catestraat en Sherwood Rangers waarvoor een maximale parkeertijd van 24 uur geldt, is het tarief per dag maximaal € 7,60.
  b Parkeerterrein Ir. M. Schefferlaan Met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
Parkeerterreinen Ir. M. Schefferlaan, Mitchamplein, Wolter ten Catestraat en Sherwood Rangers waarvoor een maximale parkeertijd van 24 uur geldt, is het tarief per dag maximaal € 7,60.
  c Parkeerterrein Wolter ten Catestraat Met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
Parkeerterreinen Ir. M. Schefferlaan, Mitchamplein, Wolter ten Catestraat en Sherwood Rangers waarvoor een maximale parkeertijd van 24 uur geldt, is het tarief per dag maximaal € 7,60.
  d Parkeerterrein Sherwood Rangers Met maximale parkeertijd van 3 uur per periode van 60 minuten dan wel per periode van 3 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
Parkeerterreinen Ir. M. Schefferlaan, Mitchamplein, Wolter ten Catestraat en Sherwood Rangers waarvoor een maximale parkeertijd van 24 uur geldt, is het tarief per dag maximaal € 7,60.
5   Willem van Otterloostraat, oneven nummers: 1 tot en met 11, parkeerterrein Molenborg (Oude Molenweg)  
6 a Coldstream Met maximale parkeertijd van 3 uur met uitzondering van de parkeerplaatsen als bedoeld in gebied 5 per periode van 60 minuten dan wel per periode van 5 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
  b Willem de Clercqstraat, Nachtegaalspad Met maximale parkeertijd van 3 uur met uitzondering van de parkeerplaatsen als bedoeld in gebied 5 per periode van 60 minuten dan wel per periode van 5 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.
  c Sumatrastraat Met maximale parkeertijd van 3 uur met uitzondering van de parkeerplaatsen als bedoeld in gebied 5 per periode van 60 minuten dan wel per periode van 5 minuten of gedeelte daarvan € 1,90 dan wel € 0,10.

Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn € 61,00.

Bezwaar indienen:
Bent u het niet eens met de naheffingsaanslag parkeerbelasting? Dan kunt u binnen 6 weken na dagtekening bezwaar indienen. Dat kunt u doen met uw DigiD inlogcode bij het digitaal loket. Of u stuurt een brief waarom u het niet eens bent naar: de directeur Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, postbus 845, 7550 AV Hengelo

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl.  legesverordening, verordening precariobelasting, verordening begraafplaatsrechten en  verordening marktgelden.

  2016 2017  
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1667% 0.1670%  
eigenaar niet-woning 0.2394% 0.2518%  
gebruiker niet-woning 0.1872% 0.1969%  
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
woning basisbedrag € 78,84 € 79,68  
container 140 liter GFT € 24,84 € 25,08  
container 240 liter GFT € 42,72 € 43,20  
container 140 liter huishoudelijk afval € 70,56 € 71,28  
container 240 liter huishoudelijk afval € 121,08 € 122,40  
blokcontainer woning € 70,56 € 71,28  
recreatiewoning basisbedrag € 39,42 € 39,84  
container 140 liter GFT € 12,48 € 12,60  
container 240 liter GFT € 21,48 € 21,72  
container 140 liter huishoudelijk afval € 35,28 € 35,64  
container 240 liter huishoudelijk afval € 60,60 € 61,20  
blokcontainer recreatiewoning € 35,28 € 35,64  
Rioolheffing
eigenaar (tot 500m3) € 214,11 € 250,00  
gebruiker (vanaf 500m3, per 500m3) € 214,11 € 250,00  
gebruiker (vanaf 25.000m3, per 500m3) € 167,23 € 195,26  
gebruiker(vanaf 50.00m3, per 500m3) € 120,34 € 140,51  
Hondenbelasting (houder)
eerste hond € 98,28 € 99,34  
tweede hond € 147,60 € 149,19  
> tweede hond € 196,92 € 199,05  
kennel € 353,04 € 356,85  
Toeristenbelasting       2018              
tarieven per persoon, per overnachting      
hotel, conferentieoord  € 1,45  € 1,46 € 1,48
kampeermiddel, vakantieonderkomen  € 1,01  € 1,02 € 1,03
groepsaccomodatie  € 0,87  € 0,87 € 0,88

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: verordening begraafplaatsrechten, BIZ verordening, verordening forensenbelasting en legesverordening.

  2016 2017
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.12211% 0.12227%
eigenaar niet-woning 0.25587% 0.26552%
gebruiker niet-woning 0.20435% 0.21205%
afvalstoffenheffing (gebruiker)
vast tarief per huishouden   € 185,04
tarief per lediging container    
container 240 liter restafval   € 5,38
container 140 liter restafval   € 3,14
container GFT 140 of 240lt   € 0,00
container plastic/blik   € 0,00
bij verzamelcontainer   € 0,61
Rioolheffing (eigenaar en gebruiker)
eigenaar per jaar € 89,28 € 92,76
gebruiker per 12 maanden € 89,28 € 92,76
Hondenbelasting (houder)
eerste hond € 102,72 € 102,72
tweede hond € 140,88 € 140,88
voor iedere hond bovenop twee het tatief hoger dan de vorige hond € 38,16 € 38,16
kennel € 422,64 € 422,64
Toeristenbelasting                 (2018)
per persoon, per overnachting € 0,71  € 0,71  (€0,71)
Parkeerbelasting

Betaald parkeren kost tussen de € 1,20 en € 1,30 per uur voor de eerste twee uren. Een parkeervergunning (niet op kenteken) kost € 405,00 per jaar, een parkeervergunning (op kenteken) kost € 60,00 per jaar.

De belasting bedoeld in artikel 2, onderdeel a, wordt niet geheven voor een voertuig dat is voorzien van een gehandicaptenparkeerkaart als bedoeld in artikel 49 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW).

Betaald parkeren geldt in de volgende gebieden:

Straatnaam Straatdeel van/tot Nadere aanduiding
Bentinckstraat Tulpstraat/St. Josephstraat hoek Tulpstraat, zuidzijde
Bisschopstraat   aansluitingen Kloosterstraat en Oostwal
Deurningerstraat Op den Koem/Nieuwstraat voor nr. 39, zuidzijde
Ganzenmarkt    
Gasthuisstraat    
Hofmeijerstraat    
Hoogelucht    
In den Vijfhoek   lage gedeelte parkeerdak winkelcentrum
Kloosterstraat    
Kortestraat   noordzijde
Langestraat    
Monnikstraat Bisschopstraat/Vos de Waelstraat  
Monnikstraat   parkeerplaats Citadel
Nieuwstraat    
Noordwal    
Oostwal    
Op den Koem    
Pastoriestraat St. Plechelmusplein/Gasthuisstraat  
Poortstraat    
Prins Hendrikstraat   zuidzijde
Steenstraat Westwal/Op den Koem westzijde
Steenstraat   parkeerplaats Molkenboer
Tulpstraat Hyacinthstraat/Huurnestraat hoek Huurnestraat, westzijde
Vestingstraat   voor hoofdingang In den Vijfhoek tot
Nagelstraat    
Vestingstraat Deurningerstraat/Langestraat westzijde
Westwal    
Wilhelminastraat Ganzenmarkt/Beatrixstraat  

Zuidwal

 

   

 

Let op: indien u niet zichtbaar aan hebt kunnen tonen dat u betaald hebt, krijgt u een naheffingsaanslag. De kosten van een naheffingsaanslag zijn € 61,00.

 

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: verordening begraafplaatsrechten, legesverordening, verordening marktgelden, verordening precariobelasting en verordening reclamebelasting.

  2016 2017
Onroerendezaakbelastingen (tarief per woz-waarde)
eigenaar woning 0.1274% 0.1352%
eigenaar niet-woning 0.1616% 0.1830%
gebruiker niet-woning 0.1299% 0.1588%
Afvalstoffenheffing (gebruiker)
woning basisbedrag € 87,24 € 91,88
container 140 liter GFT € 0,00 €  0,00
container 240 liter GFT € 0,00 €  0,00
container 40 liter huishoudelijk afval € 2,43 €  2,43
container 80 liter huishoudelijk afval € 4,12 €  4,12
container 140 liter huishoudelijk afval € 6,80 €  6,80
container 240 liter huishoudelijk afval € 11,21 € 11,21
tarief verzamelcontainer p wooneenheid €140,60 €142,40
Rioolheffing
gebruiker (tot 500m3) € 240,36 € 245,16
Hondenbelasting (houder)
per hond € 57,60 € 57,96
Toeristenbelasting    
tarieven per persoon, per overnachting  € 1,00  € 0,82
     

 

Algemeen: gezien de complexiteit van de tarieven wordt voor de volgende verordeningen verwezen naar overheid.nl: verordening begraafplaatsrechten, verordening forensenbelasting en legesverordening.