Kwijtschelding


Elk jaar ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen. Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde gemeentelijke belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. De Rijksoverheid heeft daarvoor normen opgesteld. Ook als uw inkomen boven de 100% norm ligt, kunt u misschien tóch in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw aanvraag houden wij namelijk ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of u vermogen, een auto en of een eigen woning bezit.
 

Wie kan kwijtschelding aanvragen?
Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, kunt u kwijtschelding aanvragen. Zelfstandig ondernemers, ZZP-ers, kunnen voor het privé gedeelte van de aanslag gemeentelijke belastingen kwijtschelding aanvragen. U dient uw aanvraag binnen twee maanden na dagtekening van uw aanslagbiljet bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente in.

Waarvoor kan kwijtschelding aangevraagd worden?
Almelo: OZB, afvalstoffenheffing (alleen basistarief), rioolheffing gebruiker tot 250m3, hondenbelasting (alleen de eerste hond) en waterschapsbelastingen.

Berkelland: OZB, afvalstoffenheffing (alleen basispakket) en rioolheffing tot 500m3.

Borne: OZB, afvalstoffenheffing (alleen basistarief), rioolheffing tot 500m3 en waterschapsbelastingen.

Bronckhorst: afvalstoffenheffing (tot maximaal vast tarief, 7 140 ltr aanbiedingen restafval en 8 140 ltr aanbiedingen GFT afval) en rioolheffing.

Enschede: OZB, afvalstoffenheffing (max € 282,72), rioolheffing tot 500m3, leges huwelijksvoltrekking en waterschapbelastingen.

Haaksbergen: OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing tot 500m3 en waterschapsbelastingen.

Hengelo: OZB, afvalstoffenheffing (alleen vast tarief), rioolheffing tot 500m3, het jaarlijks onderhoudsrecht begraafplaatsen en waterschapsbelastingen.

Losser: OZB, afvalstoffenheffing (geen extra containers) en waterschapsbelastingen.

Oldenzaal: afvalstoffenheffing (max € 249,60), rioolheffing gebruiker en waterschapsbelastingen.

Twenterand: OZB, afvalstoffenheffing (vast tarief en maximaal € 65 van aanbiedtarief), rioolheffing en waterschapsbelasting.

Voor inwoners van de gemeenten Berkelland en Bronckhorst geldt dat ze een aanvraag om kwijtschelding van waterschapsbelastingen indienen bij het GBLT.

Waar vraag ik kwijtschelding aan?
Als u klikt op aanvraagformulier kwijtschelding, dan opent u het formulier en kunt u het printen. U kunt een aanvraagformulier ook ophalen bij de balie van uw gemeente.


Hoe vul ik het formulier in?
U vult het (geprinte) formulier volledig in en stuurt dit samen met alle gevraagde bewijsstukken aan Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, antwoordnummer 1054, 7550VB Hengelo. Uw aanvraag dient u binnen twee maanden na dagtekening van uw aanslagbiljet in bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente.

Wanneer u niet alle gevraagde bewijsstukken meestuurt, wijzen wij uw verzoek om kwijtschelding af. Als u originele bewijsstukken meestuurt, sturen wij deze niet terug. Stuur daarom alleen kopieën mee.

U kunt het ingevulde formulier met de bewijsstukken ook scannen in PDF-formaat (maximaal 15 MB) en mailen naar info@gbtwente.nl.  ZIP-bestanden en OneDrive-bestanden nemen we niet in behandeling.

Meer informatie
Meer weten over kwijtschelding? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen