Kwijtschelding

 

AANVRAGEN KWIJTSCHELDING

Wilt u kwijtschelding aanvragen? Lees eerst deze informatiefolder.

Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u downloaden en printen uit ons digitaal loket. Daar heeft u géén Digid voor nodig.


WIST U DAT

... als u kwijtschelding aanvraagt voor gemeentelijke belastingen bij het GBT u dat automatisch ook doet voor uw waterschapsbelasting
    bij GBLT? (Geldt niet voor Berkelland en Bronckhorst.)

... u van ons, maar ook van het GBLT een uitspraak op uw aanvraag krijgt? U krijgt er dus twee.

... u bij uw gemeente om hulp kunt vragen bij het invullen van uw kwijtscheldingsformulier?

... als u een vraag met ja beantwoordt altijd een bewijsstuk toe moet voegen?

... uw aanvraag altijd binnen 3 maanden wordt afgehandeld als u meteen alle bewijsstukken toevoegt?

... u uw aanvraag met bewijsstukken als PDF-bestand (maximaal 15 Mb) naar ons kunt mailen?

... al onze mailadressen eindigen op @GBTwente.nl? Let daar goed op anders komt uw mail niet bij ons aan.

... wij u het best kunnen helpen als u uw aanslagnummer vermeldt in uw berichten aan ons?


Waarvoor kan ik kwijtschelding aanvragen?

Elk jaar ontvangt u een aanslag gemeentelijke belastingen en een aanslag waterschapslasten. Als uw inkomen rond bijstandsniveau ligt, komt u misschien in aanmerking voor kwijtschelding. U hoeft dan bepaalde belastingen niet of gedeeltelijk te betalen. De Rijksoverheid heeft daarvoor normen opgesteld. Ook als uw inkomen boven de 100% norm ligt, kunt u misschien tóch in aanmerking komen voor kwijtschelding. Bij de beoordeling van uw aanvraag houden wij namelijk ook rekening met uitgaven voor huur en ziektekostenpremies. Ook wordt gekeken of u vermogen, een auto en of een eigen woning bezit.

Almelo: OZB, afvalstoffenheffing (alleen basistarief), rioolheffing gebruiker tot 250m3, hondenbelasting (alleen de eerste hond) en waterschapsbelastingen.

Berkelland: OZB, afvalstoffenheffing (alleen basispakket) en rioolheffing tot 500m3.

Borne: OZB, afvalstoffenheffing (alleen basistarief), rioolheffing tot 500m3 en waterschapsbelastingen.

Bronckhorst: Rioolheffing, afvalstoffenheffing, het vaste bedrag en het variabele deel voor maximaal tot het bedrag van € 93,39 (maar het variabele bedrag is pas van toepassing op de aanslag van 2019!) Variabel 2017 (op het biljet van 2018!) voor maximaal tot het bedrag van € 91,39.

Enschede: OZB, afvalstoffenheffing (max € 264,42) , rioolheffing tot 500m3, leges huwelijksvoltrekking en waterschapbelastingen.

Haaksbergen: OZB, afvalstoffenheffing, rioolheffing tot 500m3 en waterschapsbelastingen.

Hengelo: OZB, afvalstoffenheffing (alleen vast tarief), rioolheffing tot 500m3, het jaarlijks onderhoudsrecht begraafplaatsen en waterschapsbelastingen.

Losser: OZB, afvalstoffenheffing (het vaste tarief afvalstoffenheffing van € 117,60 + € 30,00 voor het ter beschikking hebben van een restcontainer. En tot maximaal € 25,50 voor het variabele deel. De vaste tarieven afvalstoffenheffing zijn anders voor hoogbouw (€ 109,08) en recreatiewoningen (€ 54,96)) en waterschapsbelastingen.

Oldenzaal: afvalstoffenheffing (max € 208,84), rioolheffing gebruiker en waterschapsbelastingen.

Twenterand: OZB, afvalstoffenheffing (vast tarief en maximaal € 65 van aanbiedtarief), rioolheffing en waterschapsbelastingen.

Voor inwoners van de gemeenten Berkelland en Bronckhorst geldt dat ze een aanvraag om kwijtschelding van waterschapsbelastingen indienen bij het GBLT.

Meer informatie
Meer weten over kwijtschelding? Kijk dan ook eens bij de veelgestelde vragen