Hoe, wie, wat, waar

Wilt u telefonisch een medewerker spreken of aan de balie bezoeken? Dan kunt u hiervoor terecht bij uw gemeente. Kijk hier voor bezoekadressen, openingstijden en telefoonnummers van alle gemeenten.

De gemeente Bronckhorst en gemeente Berkelland besteden de uitvoering gemeentelijke belastingen en uitvoering Wet WOZ uit aan het gemeentelijk Belastingkantoor Twente (GBT). Dit gebeurt met ingang van 1 januari 2016.

Wat merkt u als inwoner en/of belastingplichtige hiervan?
Het bezoekadres verdwijnt voor de inwoners van de gemeente Bronckhorst en Berkelland. U vindt informatie over gemeentelijke belastingen en tarieven op www.gbtwente.nl, Ook staat informatie vermeld op de website www.bronckhorst.nl of www.berkelland.nl.

Inwoners/belastingplichtigen uit de gemeente Berkelland kunnen bellen met 053-481 5888. Inwoners/belastingplichtigen uit de gemeente Bronckhorst kunnen bellen met 053-481 5889. Medewerkers van het GBT beantwoorden alle vragen.

Heeft u andere  vragen of opmerkingen? U kunt een bericht sturen naar info@gbtwente.nl, of misschien staat uw vraag tussen de veelgestelde vragen.

Betalen

Betaalwijze
Wanneer u van ons een aanslag ontvangt, verwachten wij van u dat deze betaald wordt. Betalen van een aanslag kan op twee manieren.

  1. U maakt het bedrag aan ons over voor de vervaldatum. De vervaldatum staat vermeld op uw aanslagbiljet. We versturen geen acceptgiro’s meer. U kunt via internetbankieren of met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228.
  2. U machtigt ons het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit noemen we automatische incasso.


Automatische incasso (AIC)
Wanneer u ons toestemming geeft het aanslagbedrag in gelijke maandelijkse termijnen van uw rekening af te mogen schrijven, noemen we dat automatische incasso. Het maximaal aantal termijnen is 10, behalve in de gemeente Borne. Hier is het maximaal aantal terrmijnen 8. U kunt met uw DigiD inlogcode via het digitale loket toestemming geven door te kiezen voor een aanvraag automatisch betalen in maandelijkse termijnen. Wilt u dat we niet meer automatisch het bedrag van uw rekening afschrijven, dan kunt u uw machtiging intrekken. Ook dit kan met uw DigiD inlogcode via het digitale loket door te kiezen voor een aanvraag automatisch betalen in maandelijkse termijnen .

Voorwaarden AIC
Voor automatische incasso gelden twee voorwaarden. Ten eerste moet het saldo op uw rekening voldoende zijn en ten tweede mag het aanslagbedrag niet hoger zijn dan € 6.500,-.

In de hierondergenoemde gemeenten kunt u voor de volgende belastingen een machtiging afgeven:

Almelo: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en marktgelden.

Berkelland: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing,begraafrechten en marktgelden.

Borne: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting en reclamebelasting.

Bronckhorst: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, onderhoud grafrechten en forensdenbelasting.

Enschede: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, marktgelden en reclamebelasting.

Haaksbergen:onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelastingen BIZ belasting ('t Varck).

Hengelo: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, marktgelden en BIZ belasting.

Losser: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelastingen BIZ belasting.

Oldenzaal: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing,hondenbelasting, marktgelden en reclamebelasting.

Wijzigen banknummer
Als u een ander banknummer heeft, kunt u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, team debiteuren, postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Te laat betalen kost geld
Wanneer u de aanslag niet voor de vervaldatum betaalt, ontvangt u van ons een aanmaning. Dat is een bericht om u te herinneren dat u nog moet betalen. Ontvangt u een aanmaning, dan zijn daar ook kosten aan verbonden, die u ook zal moeten betalen. Wanneer u de aanmaning niet betaalt, ontvangt u van ons een dwangbevel. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn nog hoger dan bij een aanmaning.

Neem daarom altijd contact met uw gemeente op, als u de aanslag niet kunt betalen. Misschien kan met u een betalingsregeling worden getroffen.