Betalen

Wanneer u van ons een aanslag ontvangt, verwachten wij van u dat deze betaald wordt. Betalen van een aanslag kan op twee manieren.

  1. U maakt het bedrag aan ons over voor de vervaldatum. De vervaldatum staat vermeld op uw aanslagbiljet. We versturen geen acceptgiro’s. U kunt via internetbankieren of met een overschrijvingskaart het bedrag onder vermelding van het aanslagbiljetnummer overmaken op IBAN rekeningnummer NL72BNGH0285141228.
  2. U machtigt ons het bedrag van uw rekening af te schrijven. Dit noemen we automatische incasso.

Automatische incasso (AIC)
Wanneer u ons toestemming geeft het aanslagbedrag in gelijke maandelijkse termijnen van uw rekening af te mogen schrijven, noemen we dat automatische incasso. Het maximaal aantal termijnen is 10, behalve in de gemeente Borne. Hier is het maximaal aantal terrmijnen 8. U kunt met uw DigiD inlogcode via het digitale loket toestemming geven door te kiezen voor een aanvraag automatisch betalen in maandelijkse termijnen. Wilt u dat we niet meer automatisch het bedrag van uw rekening afschrijven, dan kunt u uw machtiging intrekken. Ook dit kan met uw DigiD inlogcode via het digitale loket door te kiezen voor een aanvraag automatisch betalen in maandelijkse termijnen .

Voorwaarden AIC
Voor automatische incasso gelden twee voorwaarden. Ten eerste moet het saldo op uw rekening voldoende zijn en ten tweede mag het aanslagbedrag niet hoger zijn dan € 6.600-.

In de hierondergenoemde gemeenten kunt u voor de volgende belastingen een machtiging afgeven:

Almelo: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing en hondenbelasting, reclamebelasting en havengelden.

Berkelland: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing,begraafrechten, reclamebelasting en marktgelden.

Borne: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, marktgelden en reclamebelasting.

Bronckhorst: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, onderhoud grafrechten, reclamebelasting en forensenbelasting.

Enschede: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, havengelden, hondenbelasting, marktgelden en reclamebelasting.

Haaksbergen:onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelastingen BIZ belasting ('t Varck) en forensenbelasting.

Hengelo: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, havengelden, marktgelden, onderhoud begraafrechten en BIZ belasting.

Losser: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, forensenbelasting, marktgelden en BIZ belasting.

Oldenzaal: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing,hondenbelasting, marktgelden, verlengen grafrechten en reclamebelasting.

Twenterand: onroerendezaakbelastingen, rioolheffing, afvalstoffenheffing, hondenbelasting, forensenbelasting(maximaal 7 termijnen) en begraafrechten.

Wijzigen banknummer
Als u een ander banknummer heeft, kunt u dat schriftelijk aan ons doorgeven. Gemeentelijk Belastingkantoor Twente, team debiteuren, postbus 845, 7550 AV Hengelo.

Te laat betalen kost geld
Wanneer u de aanslag niet voor de vervaldatum betaalt, ontvangt u van ons een aanmaning. Dat is een bericht om u te herinneren dat u nog moet betalen. Ontvangt u een aanmaning, dan zijn daar ook kosten aan verbonden, die u ook zal moeten betalen. Wanneer u de aanmaning niet betaalt, ontvangt u van ons een dwangbevel. De kosten die hier aan verbonden zijn, zijn nog hoger dan bij een aanmaning.

Neem daarom altijd contact met uw gemeente op, als u de aanslag niet kunt betalen. Misschien kan met u een betalingsregeling worden getroffen.