Besluiten


Door het Algemeen- en het Dagelijks Bestuur worden diverse besluiten genomen, die voor u belangrijk kunnen zijn. Een opsomming van alle genomen besluiten tot 2015 vindt u hier. Genomen besluiten na 2015 staan op overheid.nl.

Aanstelling- en aanwijzingsbesluiten

Aanwijzingsbesluit Welten als lid DBAanwijzingsbesluit Welten als lid DB 28-10-09
Wijziging samenstelling AB en DBWijziging samenstelling AB en DB  AB2012030 13-12-12
Mandaatbesluit externe heffing en Inning BorneMandaatbesluit externe heffing en Inning Borne DIR 2014001 06-01-14
Mandaatbesluit externe heffing en Inning HengeloMandaatbesluit externe heffing en Inning Hengelo DIR 2012014 13-12-12
Mandaatbesluit externe heffing en Inning LosserMandaatbesluit externe heffing en Inning Losser 03-01-11
Mandaatbesluit externe heffing en Inning OldenzaalMandaatbesluit externe heffing en Inning Oldenzaal DIR 2013009 27-06-13
Mandaatbesluit externe heffing en inning Twenterand DIR17001 23-03-2017
AB2015002 herijkte beleidsregels inzake reserves en voorzieningen.pdfAB2015002 herijkte beleidsregels inzake reserves en voorzieningen.pdf 17-07-2015
AB2015003 V voorstel vaststellen jaarstukken en resultaatbestemming 2014.pdfAB2015003 V voorstel vaststellen jaarstukken en resultaatbestemming 2014.pdf 17-07-2015
AB2015003 jaarstukken 2014.pdfAB2015003 jaarstukken 2014.pdf 17-07-2015
AB2015004 afwijken richtlijnen begroting 2016.pdfAB2015004 afwijken richtlijnen begroting 2016.pdf 17-07-2015
AB2015005 interne klachtenregeling.pdf 15-05-2015
AB2015005 V Voorstel gewijzigde interne klachtenregeling.pdfAB2015005 V Voorstel gewijzigde interne klachtenregeling.pdf 17-07-2015
AB2015005-1 informatiefolder klachtenafhandeling.pdfAB2015005-1 informatiefolder klachtenafhandeling.pdf 17-07-2015
AB2015005-2 Klachtenformulier.pdfAB2015005-2 Klachtenformulier.pdf 17-07-2015
AB2015006 Informatiebeveiligingsbeleid blz 1 tm 19 deel I.pdfAB2015006 Informatiebeveiligingsbeleid blz 1 tm 19 deel I.pdf 17-07-2015
AB2015006 Informatiebeveiligingsbeleid blz 20 tm 36 deel II.pdfAB2015006 Informatiebeveiligingsbeleid blz 20 tm 36 deel II.pdf 17-07-2015
AB2015006 Informtiebeveiligingsbeleid blz 37 tm 41 deel III.pdfAB2015006 Informtiebeveiligingsbeleid blz 37 tm 41 deel III.pdf 17-07-2015
AB2015008 begroting 2016 deel I blz 1 tm 16.pdfAB2015008 begroting 2016 deel I blz 1 tm 16.pdf 17-07-2015
AB2015008 begroting 2016 deel II blz 17 tm 21.pdfAB2015008 begroting 2016 deel II blz 17 tm 21.pdf 17-07-2015
AB2015009 MJP 2017-2019.pdfAB2015009 MJP 2017-2019.pdf 17-07-2015
AB2015010 V voorstel EA accountantsfunctie jaarrekening 2016-2017.pdfAB2015010 V voorstel EA accountantsfunctie jaarrekening 2016-2017.pdf 17-07-2015
AB2015010 mandaat volmacht machtiging EA accountantsdiensten.pdfAB2015010 mandaat volmacht machtiging EA accountantsdiensten.pdf 17-07-2015

Algemene besluiten

VisiedocumentVisiedocument AB2013008 11-04-13
Jaarplan 2014Jaarplan 2014 AB2013018 12-12-13

Beleidsregels/Uitvoeringsregels/Regelingen

Klachtenafhandeling bij aanbesteden GBT 2013.pdfKlachtenafhandeling bij aanbesteden Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2013.pdf DB2013029

12-12-13
Archiefverordening GBT 2013Archiefverordening Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2013 AB2013004 11-04-13
Voorstel archiefverordening GBT 2013Voorstel archiefverordening Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2013 AB2013004V 11-04-13
Besluit informatiebeheer GBT 2013Besluit informatiebeheer Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2013 DB2013018 27-06-13
Vaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid.pdfVaststellen inkoop- en aanbestedingsbeleid.pdf DB2013027 12-12-2013
V Voorstel VNG model inkoopvoorwaarden en ARBIT van toepassing verklaren.pdfV Voorstel VNG model inkoopvoorwaarden en ARBIT van toepassing verklaren.pdf DB2013028V 12-12-2013
Beleidsregels proceskostenBeleidsregels proceskosten DIR 2013014 12-12-2013
Beleidsregels aanwijzen belastingplichtigeBeleidsregels aanwijzen belastingplichtige DIR 2013015 12-12-2013
Beleidsregel vrijstelling objecten publieke dienstBeleidsregel vrijstelling objecten publieke dienst DIR 2013017 12-12-2013
VNG model algemene inkoopvoorwaardenVNG model algemene inkoopvoorwaarden 08-04-2014
Algemene voorwaarden bij IT- overeenkomstenAlgemene voorwaarden bij IT- overeenkomsten 08-04-2014

Financiële documenten

Beleidsregels afschrijving en waardering activa 2013Beleidsregels afschrijving en waardering activa 2013  AB 2012028 13-12-13
Verordening op financieel beleid en beheer van het GBT 2013Verordening op financieel beleid en beheer van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente 2013 01-02-13