In het digitaal loket regelt u snel en gemakkelijk uw belastingzaken online. Houd de Digid van degene op wiens naam de aanslag staat bij de hand. 

Snel naar veelgestelde vragen (geen Digid nodig!)

Snel naar aanvragen automatische incasso

Snel naar hondenbelasting aan- of afmelden

Snel naar gemeentelijke aanslag inzien

Snel naar taxatieverslag inzien

Verder vindt u in het digitaal loket formulieren om kwijtschelding aan te vragen en meer informatie over tegemoetkomingen bij onvermijdbaar medisch afval.

Wanneer u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Wij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Bellen kan tot binnen vier weken na dagtekening van uw aanslagbiljet. Bezwaar maken kan tot binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet.