In het digitaal loket regelt u snel en gemakkelijk uw belastingzaken online. Houd de Digid van degene op wiens naam de aanslag staat bij de hand. 

Snel naar veelgestelde vragen (geen Digid nodig!)

Snel naar aanvragen automatisch betalen

Snel naar kwijtschelding aanvragen (geen Digid nodig!)

Snel naar hond aan- of afmelden

Snel naar gemeentelijke aanslag inzien

Snel naar taxatieverslag inzien

Snel naar aanvragen tegemoetkoming medisch afval

Een formulier voor het aanvragen van kwijtschelding kunt u downloaden zonder Digid.

Wanneer u bezwaar wilt maken, bel dan eerst met ons. Wij nemen uw bezwaar met u door en helpen u graag verder. Bellen kan tot binnen vier weken na dagtekening van uw aanslagbiljet. Bezwaar maken kan tot binnen zes weken na dagtekening van uw aanslagbiljet.