Uw mening is belangrijk


Omdat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente streeft naar een zo goed en efficiënt mogelijke dienstverlening en daarnaast helder en duidelijk wil communiceren met u, is uw mening belangrijk.

 

Klachten
Een van de taken van de overheid is ervoor te zorgen dat alle wetten, regels en bestuurlijke procedures correct worden uitgevoerd en toegepast. Dat lukt helaas niet altijd: wetten, regels en procedures zijn vaak ingewikkeld en de uitvoering ervan blijft mensenwerk.

Zo kan het ook gebeuren dat er iets misgaat in de relatie tussen het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente en uzelf. In dat geval kunt u een klacht bij ons indienen. In de folder "klachtenafhandeling" leggen wij u bovendien uit hoe u een klacht bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente het beste kunt indienen en hoe de verdere afhandeling daarvan verloopt.

Klachtenformulier
Via het digitale klachtenformulier kunt u per e-mail een klacht indienen bij het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente. Let erop dat u alle benodigde informatie verstrekt en dat deze informatie correct is. Op die manier kunnen wij u optimaal van dienst zijn.

Voor het indienen van klachten vragen wij u vriendelijk gebruik te maken van het onderstaande digitale klachtenformulier. Dit formulier gebruikt u als u bijvoorbeeld vindt dat een medewerker van het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente u vervelend te woord heeft gestaan, een melding niet of veel te laat wordt opgelost of een medewerker zijn afspraak met u niet nakomt.

Bezwaar tegen de aanslag
Voor het indienen van een bezwaarschrift geldt een aparte procedure. U kunt met uw DigiD bezwaar indienen bij het digitaal loket. Let op dat u inlogt met de DigiD van degene wiens naam op de aanslag staat.

Klachtenformulier

Velden met een * zijn verplicht

Uw gegevens
Uw klacht

Velden met een * zijn verplicht