Wie zijn we?


Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is een modern en dynamisch overheidsbedrijf en opgericht onder de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. In deze wet worden samenwerkingsverbanden tussen gemeenten geregeld.

Met ingang van 1 januari 2016 heeft het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente een fiscale uitvoeringsovereenkomst gesloten met de gemeente Berkelland en de gemeente Bronckhorst. Voor deze twee gemeenten gaat het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de heffing en invordering van gemeentelijke belastingen verzorgen. Ook voert het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de taken van de Wet WOZ, zoals waardebepaling van onroerende zaken en bezwaar- en beroepsprocedures uit.

In 2009 is het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente gestart als samenwerkingsverband op het gebied van gemeentelijke belastingen tussen de gemeenten Borne, Enschede en Hengelo. Door samen te werken wordt de kwetsbaarheid verminderd, worden kosten bespaard en wordt kennis gebundeld. Inmiddels zijn ook de gemeenten Almelo, Haaksbergen, Losser, Oldenzaal en Twenterand aangesloten.

Pand Gemeentelijk Belastingkantoor Twente

Met ingang van 1 januari 2016 voert het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente de gemeentelijke belastingen en de Wet WOZ uit voor de gemeente Berkelland en de gemeente Bronckhorst. Dit doet het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente op basis van een fiscale uitvoeringsovereenkomst.