Wat kunnen we?


We zijn een innovatieve organisatie die kwaliteit, betrouwbaarheid, en efficiency hoog in het vaandel heeft staan.  Ook willen we transparant zijn naar inwoners, bedrijven, deelnemende gemeenten en gemeenten waar we diensten voor uitvoeren.

Dat we innovatief zijn blijkt uit het feit dat we landelijk voorop lopen met een aantal projecten zoals de koppeling tussen de WOZ- en BAG administratie, de wettelijke toetsing op het gebruik van DigiD door de burgers en door het kenbaar maken van de voorlopige woz waarden voor het komende belastingjaar.

Door inwoners de mogelijkheid van digitale dienstverlening aan te bieden staan we voor een efficiënte werkwijze. De volgende diensten en producten kunnen via het digitale loket worden afgehandeld: het aan- of afmelden hond, het aanvragen van taxatieverslagen, een betalingsregeling of automatische incasso aanvragen.

Het Gemeentelijk Belastingkantoor Twente is ISO-gecertificeerd waaruit blijkt dat we hoge eisen stellen aan de kwaliteit van onze diensten en dat deze tegen maatschappelijke aanvaardbare kosten worden uitgevoerd.