Wat doen we?


Onze werkzaamheden zijn te verdelen in:

  • Beleidsvoorbereiding (ontwikkelen en implementeren van nieuwe projecten);
  • Beleidsadvisering (adviseren in fiscaal/juridische zaken zoals belastingtarieven en verordeningen);
  • Beleidsuitvoering ( de wettelijke taak, op grond van de Wet Waardering Onroerende Zaken (WOZ) voor het jaarlijks taxeren van woningen en bedrijven, het heffen en invorderen van gemeentelijke belastingen op grond van de door de gemeenten vastgestelde belastingverordeningen).