Missie en visie


Onze missie is waar we voor staan. We staan landelijk bekend als een innovatieve Twentse overheidsorganisatie. We staan borg voor kwaliteit en realiseren in onze dienstverlening efficiencyvoordelen voor onze partners.

Dit doen wij door een continue focus op digitalisering, kennisvergroting en procesverbetering bij ons en bij onze partnerorganisaties. We streven naar optimale dienstverlening.