ISO


Om onze werkzaamheden goed uit te voeren, hebben we onze processen en procedures beschreven. Het certificeringinstituut Dekra Certification B.V. beoordeelt sinds 2012 onze processen en procedures. Uit deze beoordelingen blijkt dat onze processen en procedures volgens de kwaliteitsnorm beschreven is en dat we ook volgens deze beschreven processen en procedures werken.

Dat houdt in dat we op dezelfde wijze werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten uitvoeren. Door het regelmatig toetsen van de processen en procedures willen we efficiënter werken. Dit zal leiden tot een kostenbesparing, zonder dat de kwaliteit minder wordt. Sterker nog, ons doel om te werken volgens de ISO normen is om de huidige kwaliteit continue (daar waar mogelijk) te blijven verbeteren.

Het behalen van het tweede iso certificaat is een bevestiging dat we continu werken  aan onze kwaliteit volgens beschreven processen en procedures.