ISO


Om onze werkzaamheden goed uit te voeren, hebben we onze processen en procedures beschreven. Het certificeringinstituut Dekra Certification B.V. heeft in mei 2012 onze processen en procedures beoordeeld.Uit deze beoordeling blijkt dat onze processen en procedures volgens de kwaliteitsnorm beschreven is en dat we ook volgens deze beschreven processen en procedures werken.

ISO

Dat houdt in dat we op dezelfde wijze werkzaamheden voor de deelnemende gemeenten uitvoeren. Door het regelmatig toetsen van de processen en procedures willen we efficiënter werken. Dit zal leiden tot een kostenbesparing, zonder dat de kwaliteit minder wordt. Sterker nog, ons doel om te werken volgens de ISO normen is om de huidige kwaliteit continue (daar waar mogelijk) te blijven verbeteren.

Het hebben van het iso certificaat betekent niet dat we nu rustig achterover kunnen leunen. Elk jaar zal door het certificeringinstituut Dekra opnieuw steekproefsgewijs worden gecontroleerd of gewerkt wordt volgens de beschreven processen en procedures.