Erkend leerbedrijf


Wij vinden het belangrijk dat jongeren een kans krijgen ervaring op te doen op de, voor hun nog toekomstige, arbeidsmarkt. Daarom bieden we regelmatig stageplaatsen aan en zijn we officieel een erkend leerbedrijf voor de opleidingen bedrijfsadministrateur, bedrijfsadministratie medewerker en financieel administratief medewerker.

 

Voor stagiaires van een mbo opleiding (ROC) wordt het reglement erkenning SBB-leerbedrijven gehanteerd. De bereidheid en geschiktheid om als leerbedrijf of simulatie-leerbedrijf beroepspraktijkvorming te verzorgen wordt door deze instantie mede bepaald aan de hand van de daartoe opgestelde criteria. Vestiging van een bedrijf dat -of organisatie die- op grond van gunstige beoordeling door SBB, bevoegd is om beroepspraktijkvorming te verzorgen voor een mbo-opleiding of een groep van mbo-opleidingen, zoals bedoeld in de Wet educatie en beroepsonderwijs.